standard-title O,OB,MC/MCAT

O,OB,MC/MCAT

Metriaclima zebra Chizumulu Island – MC samec

Metriaclima estheare Minos Reef – O samec

 

 

 

 

 

 

 

Metriaclima fainzilberi Puulu – O samice

Metriaclima zebra Likoma Island – OB samice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co znamenají zkratky O,OB,MC.

O – (Orange) – pomerančová barva

OB – ( Orange – Blotch ) oranžové a černé skvrny

MC/ MCAT – ( Marmelade cats ) 

Jedná se o polymorfismus. Co je zjednodušeně polymorfismus : 

Polymorfismus je označení pro stav, kdy v populaci existují pro určitý znak minimálně 2 genetické varianty (alely). Zároveň musí frekvence jeho výskytu přesahovat v populaci 1 %. Jestliže je procentuální výskyt menší, mluvíme o náhodném výskytu – mutaci.

S tímto označením se setkáte u těchto druhů. 

Metriaclima benetos, Metriaclima Callainos, Metriaclima emmiltos, Metriaclima Estherae, Metriaclima fainzilberi, Metriaclima Greshakei, Metriaclima mbenjii, Metriaclima phaeos, Metriaclima pyrsonotos, Metriaclima, Metriaclima xanstomachus, Metriaclima zebra, Labeotropheus fuelleborni, Labeotropheus trewavasae, Genyochromis mento,rod Tropheops.

 

Fotografie – © Marc Redfern, Tomáš Vrzal.