standard-title O,OB,MC/MCAT

O,OB,MC/MCAT

Metriaclima zebra Chizumulu Island – MC samec

Metriaclima estheare Minos Reef – O samec

 

 

 

 

 

 

 

Metriaclima fainzilberi Puulu – O samice

Metriaclima zebra Likoma Island – OB samice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co znamenají zkratky O,OB,MC.

O – (Orange) – pomerančová barva

OB – ( Orange – Blotch ) oranžové a černé skvrny

MC/ MCAT – ( Marmelade cats ) 

Co je MCAT?

MCAT je v jezeře OB samec, tj. samec v barvách OB samice. U většiny druhů jsou tito samci v jezeře velmi vzácní. Jiné je to však v akvaristice, kde je mnohem více MC samců. Je to způsobeno chovem, rozmnožováním daných linií OB samců a OB samic za účelem získání pouze MC a OB linie, které jsou docela vyhledávané zákazníky neboť vypadají velmi pěkně a dobře se prodávají.  

Jak vzniká MCAT

Gen pro OB (oranžová – černé skvrny) úzce souvisí s genem pro pohlaví.  Je to gen, který nese informace o barvě, určuje, zda bude barva O (oranžová), OB (oranžová – černé skvrny) nebo B (béžová). B znamená normální zbarvení, kterých je u Mbun nejvíce. Gen OB (oranžové zbarvení s charakteristickými tmavými skvrnami) je přítomen v jezeře u některých samic a zřídka i u samců, zatímco gen O (oranžové zbarvení) je v jezeře u samic velmi vzácný a u samců extrémně vzácný.

S výše uvedeným barevným genem úzce souvisí gen, který nese informace o pohlaví a určuje, zda potomci budou samci nebo samice. Mbuny nemají oddělené pohlavní chromozomy, jako to je u savců a ptáků, ale mají pouze pohlavní gen na daném chromozomu. U OB samic je gen specifický a proto je obvykle předáván genem OB pro zbarvení. Genová rekombinace pak může způsobit spojení mužského genu určujícího pohlaví s OB barevným genem. Výsledkem jsou samci MCAT. To se však nestává příliš často, protože šance na takovou rekombinaci ve dvou genech, jako jsou geny pohlaví a barvy, jsou extrémně malé. Samci MCAT jsou v jezeře velmi vzácní, neboť pravě takoví samci vyčnívají nad ostatními a jsou tak mnohem více ohroženi predátory nežli ostatní standardně zbarvení samci. Ačkoli by tito samci mohli předávat svůj gen v kombinaci s genem OB samic, většinou ani nemají šanci tento gen OB samicím v jezeře předat. 

 

Polymorfismus. Co je zjednodušeně polymorfismus : 

Polymorfismus je označení pro stav, kdy v populaci existují pro určitý znak minimálně 2 genetické varianty (alely). Zároveň musí frekvence jeho výskytu přesahovat v populaci 1 %. Jestliže je procentuální výskyt menší, mluvíme o náhodném výskytu – mutaci.

 

S tímto označením se setkáte u těchto druhů. 

Metriaclima benetos, Metriaclima Callainos, Metriaclima emmiltos, Metriaclima Estherae, Metriaclima fainzilberi, Metriaclima Greshakei, Metriaclima mbenjii, Metriaclima phaeos, Metriaclima pyrsonotos, Metriaclima xanstomachus, Metriaclima zebra, Labeotropheus fuelleborni, Labeotropheus trewavasae, Genyochromis mento, rod Tropheops.

 

Fotografie – © Marc Redfern, Tomáš Vrzal.