Chindongo elongatus Hongi Island

GPS : 11°8’49″S, 34°38’47″E

InformaceFotografie: Mark Thomas
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Hongi Island
GPS: 11°8'49"S, 34°38'47"E

Místo výskytu

Chindongo elongatus obývá skalnatou a přechodovou oblast v hloubce 0,5 až 20 metrů.

Lokalita

Hongi island (Tanzánie), Mbamba Bay (Tanzánie), Nkanda (Tanzánie).

Velikost

Samec : 10 cm, samice : 8 cm.

Potrava

Řasy, rozsivky, mikroorganismy.

Charakter chování

V době rozmnožování je teritoriální. Samci jsou přísně vázáni na velké kameny a skalní bloky. Tento druh se vyznačuje tím, že se snaží udržet velmi blízký kontakt z plochou kamenů a to i ve vertikální poloze. Dotýkají se svými břichy povrchu hornin a snaží se s nimi udržet přímý kontakt i v poloze, která obvykle bývá vzhůru nohama.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 350 litrů s minimální délkou 130 cm a šířkou 60 cm. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4), skupina (3/6 a víc).

Vhodné druhy

Melanochromis, Pseudotropheus.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.