Chindongo saulosi Taiwane Reef

GPS : 11°57’26″S, 34°35’17″E

InformaceFotografie: Marc Redfern, Magnus Sandberg
Video: Tommaso Gasperini
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Taiwan Reef
GPS: 11°57'26"S, 34°35'17"E

Místo výskytu

Chindongo saulosi (dříve: Pseudotropheus saulosi) obývá skalnatý biotop v hloubce 7 až 20 metrů.

Lokalita

Taiwane Reef (Mosambik).

Velikost

Samec : 9 - 12 cm, samice : 7 - 10 cm.

Potrava

Ch. saulosi se živí především řasami, které pokrývají velké balvany. Na kamenech se krmí s mnoha druhy jako jsou například Metriaclima zebra, Labeotropheus trewavasae, Tropheops, Protomelas sp. 'steveni taiwan'. V okolí se nevyskytují žádné druhy rodu labidochromis a tak se zdá, že Ch. saulosi nemá žádnou konkurenci při vyjídání řas z malých úzkých štěrbin mezi skalami. Řasy rostoucí v takových místech jsou mimo dosah ostatních mbun, neboť jejich ústa jsou příliš široká.

Charakter chování

Ch. saulosi je v době rozmnožování teritotiální a agresivní. V době rozmnožování si samci ve volné přírodě hájí své teritorium o rozloze dvou metrů. Výše ve skalách se snaží nalákat samice, které jsou připraveny se třít. Samci jsou neustále aktivní a tolerují ve svém okolí pouze březí samice. Ostatní samci jsou pronásledováni a vyhnáni z jeho teritoria. Tření ryb probíhá vždy přímo na odpovídající skále. Samice s mladými samci tvoří velká hejna, kdy společně proplouvají skalním biotopem a hledají potravu.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 300 litrů s minimální délkou 120 cm a šířkou 50 cm. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4). Ideální chovat větší skupinu čítající 10 a víc kusů. Akvárium pro tento druh by mělo mít rozsáhlé a dobře strukturované skalní bloky s mnoha štěrbinami a jeskyněmi. Písčité popředí by mělo být proloženo většími kameny (s mezerami mezi nimi), které mohou být alternativou pro samice a mladý potěr, aniž by narušovaly a pronikaly do oblasti teritoria samců.

Vhodné druhy

Labeotropheus, Metriaclima, Tropheops sp. ‘taiwan’, Tropheops, Protomelas sp. ‘steveni taiwan’, býložrvý Labidochromis.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.