Copadichromis azureus Mbenji Island

GPS : 13°26’15″S, 34°29’26″E

InformaceFotografie: Ricky Ward, Magnus Sandberg
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Mbenji Island
GPS: 13°26'15"S, 34°29'26"E

Místo výskytu

Copadichromis azureus obýva přechodové a písečné zóny v hloubce 10 až 25 metrů.

Lokalita

Mbenji Island (Malawi), Nkhomo Reef (Malawi).

Velikost

Samec : 15 cm, samice : 12 cm.

Potrava

Copadichromis azureus se živí planktonem a bentickými bezobratlými živočichy v blízkosti písečného dna.

Charakter chování

Teritoriální samci budují jeskynní krátery, které jsou pod velkými balvany, nebo v prostorných jeskyních. Kameny nad třecími krátery jsou účinnou ochranu proti "lupičům" vajíček. Samice a mladiství samci tvoří malé skupiny. Společně “vysí” asi dva metry nad písečným dnem, kde loví plankton, mikroorganismy, bezobratlé benktické živočichy.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 450 litrů a minimální délkou 170 cm. Doporučený poměr pohlaví ; jeden samce a více samic (1/2-3).

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.