Copadichromis insularis Maleri Island

GPS :

InformaceFotografie: Ricky Ward - UK aquatic import
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Maleri Island
GPS:

Místo výskytu

Copadichromis insularis obýva přechodové a písečné zóny v hloubce 10 až 25 metrů.

Lokalita

Chinyamwezi Island (Malawi), Chinyankwazi Island (Malawi), Maleri Island (Malawi), Mvunguti (Malawi), Nakantenga Island (Malawi)

Velikost

Samec : 15 cm, samice : 12 cm.

Potrava

Copadichromis insularis se živí planktonem a bentickými bezobratlými živočichy v blízkosti písečného dna.

Charakter chování

Samci jsou v období rozmnožování teritoriální. Poblíž kamene vyhloubí písečnou jamku kterou poměrně intenzivně brání proti jiným samcům. Třecí rituál probíhá uvnitř půlkruhové písečné jamky.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 450 litrů a minimální délkou 170 cm. Doporučený poměr pohlaví ; jeden samce a více samic (1/2-3).

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST