Copadichromis sp. ‚virginalis kajose’ Kirondo

GPS : 9°47’3″S, 34°20’4″E

InformaceFotografie: Mark Thomas
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Kirondo
GPS: 9°47'3"S, 34°20'4"E

Místo výskytu

Copadichromis sp. ‘virginalis kajose’ obývá otevřenou vodu nad písečnou a přechodovou oblastí v hloubce 20 až 30 metů.

Lokalita

Chinyamwezi Island (Malawi), Chitimba Bay (Malawi), Kirondo (Tanzánie), Mbowe Island (Malawi), Thumbi West Island (Malawi).

Velikost

Samec : 15 cm, samice : 13 cm.

Potrava

Zooplankton, plankton, benktičtí bezobratlí.

Charakter chování

Poměrně klidný druh, ale v době rozmnožování je teritoriální a brání svá teritoria písečné jamky poblíž kamenů.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 450 litrů s minimální délkou 170 cm a šířkou 50 cm. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4).

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.