Labidochromis cf. caeruleus Lundo Island (Labidochromis sp. ‚nkhali‘)

GPS :

InformaceFotografie: Ricky Ward, Marc Redfern
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Lundo Island
GPS:

Místo výskytu

Ve volné přírodě je Labidochromis caeruleus velmi vzácnou cichlidou, která obývá temné jeskyně a štěrbiny mezi skalami, kde hledá potravu na stropní straně hornin. Vyskytuje se na obou stranách severní poloviny jezera v hlubce 10 až 50 metrů. Většina populace tohoto druhu byla nalezena v hloubce 20 metrů. Bylo zjištěno, že jeden druh se nachází v mělkých vodách porostlých rostlinou Vallisneria v hloubce 7-15 metrů, kde se živí šneky v ulitách.

Lokalita

Lundo Island (Tanzánie).

Velikost

Samec : 11 cm samice : 9 cm.

Potrava

L. caeruelus patří k hmyzožravcům a tím i k masožravé části cichlid z jezera Malawi. Jeho špičaté zuby v podobě kleští proniknou i do těch nejužších prasklin mezi kameny. Jsou vyjímkou v početné skupině Mbuna. L. caeruleus hledá svou potravu ve skalních štěrbinách a přednostně na stropech velkých jeskyní. V jezeře se živí především larvami hmyzu, korýši, bezobratlými živočichy. Jedna populace tohoto druhu je odlišná svou potravou a živí se šneky v ulitách. V akváriu by tato Mbuna měla dostávat i potravu s vysoký obsah vlákniny a karotenu (Spiruliny) pro lepší růst.

Charakter chování

Stejně jako většina druhů rodu Labidochromis, žije tento druh poněkud osamělý život. V jezeře nebylo pozorováno, že by byl Labidochromis caeruelus vnitrodruhově agrsivní a teritoriální. Labidochromis caeruelus je stále v pohybu za hledáním potravy a nikdy nezůstává dlouho na jednom místě. Tyto Mbuny jsou tolerovány všemi ostatními druhy cichlid v jejich teritoriích. Třecí rituál probíhá kdekoli v jeho přirozeném prostředí. Samci i samice jsou bílého zbarvení. Jedná se o velmi klidný druh, který by měl být chován s druhy podobné povahy. V době rozmnožování může být tento druh v akváriu teritoriální.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 300 litrů a nejméně 120 cm délky a 50 cm šířky. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4).

Vhodné druhy

Aulonocara jacobfreibergi, Aulonocara stuartgranti, Aulonocara baenschi, Aulonocara hueseri, Aulonocara maylandi, Sciaenochromis fryeri, Otopharnyx Lithobates, Copadichromis, Placidochromis, Labidochromis perlmutt, některé mbuny.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.