Labidochromis sp. ‚perlmutt‘ Higga Reef

GPS : 11°18’22″S, 34°44’48″E

InformaceFotografie: Steven Sasin, Mark Thomas
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Higga Reef
GPS: 11°18'22"S, 34°44'48"E

Místo výskytu

Tento druh obývá skalnatý biotop v hloubce 25 až 35 metrů.

Lokalita

Higga Reef (Tanzánie).

Velikost

Samec : 9 cm, samice : 8 cm.

Potrava

Labidochromis perlmutt se živí larvami hmyzu, bezobratlými živočichy, řasami. Většina druhů rodu Labidochromis jsou hmyzožravci a tedy i masožravé cichlidy z jezera Malawi, které představují výjimku v početné skupině Mbuna. Svou kořist hledjí v sedimentu daného biotopu na skalách a stropech jeskyní. Nicméně i tato Mbuna potřebuje potravu s obsahem vlákniny a karotenu.

Charakter chování

Labidochromis sp. Perlmutt žije poněkud osamělý život a je zcela neteritoriální. Volně žijící cichlidy jsou neustále v pohybu a nikdy nezůstávají dlouhou dobu na jednom stanovišti. Jsou tolerovány většinou ostatních druhů cichlid v jejich teritoriích. Upřednostňují velké temné jeskyně, jejichž stropy pečlivě prozkoumávají za účelem zjískání potravy. Třecí rituál se odehrává přímo nad písčito-blátivým dnem. Tento druh nevykazuje velký potenciál pro agresi. Nedoporučuje se chovat s agresivními a dravými cichlidami, neboť vzhledem k relativně malé velikosti těla, mohou poslužit jako potrava pro dravé ryby.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 300 litrů a nejméně 120 cm délky a 50 cm šířky. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4), skupina (3/6 a víc).

Vhodné druhy

Aulonocara jacobfreibergi, Aulonocara stuartgranti, Aulonocara baenschi, Aulonocara hueseri, Aulonocara maylandi, Sciaenochromis fryeri, Otopharnyx Lithobates, Copadichromis, Placidochromis, Labidochromis caeruelus, některé mbuny.

IUCN - RED LIST