Lethrinops macrochir Boadzulu Island

GPS : 14°15’20″S, 35°8’29″E

InformaceFotografie: Tomáš Vrzal
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Boadzulu Island
GPS: 14°15'20"S, 35°8'29"E

Místo výskytu

Lethrinops macrochir obývá mělké oblasti klidných zátok v hloubce 10 až 40 metrů. Obrovské písčité plochy jsou zde pokryty tlustou vrstvou sedimentu, které lemují jednotlivé malé skalní útvary, respektive velké kameny. V mělkých oblastech se nacházejí různé rostliny, jako jsou Vallisneria a Ceratophyllum demersum (růžkatec).

Lokalita

Boadzulu Island (Malawi), Chembe Beach (Malawi), Lumessi (Mosambik), Nankoma Island (Malawi), Nkhudzi Headland (Malawi), Otter Island (Malawi), Senga Bay (Malawi).

Velikost

Samec : 15 cm, samice : 12 cm.

Potrava

Bezobratlí živočichové, korýši, larvy hmyzu které hledá v písku. Ve velkých skupinách proplouvá biotopem a prohledává písečné a bahnité dno. Ústa zaboří hluboko do sedimentu a nabere do nich písek, který přefiltruje přes žábry. Typické pro tento druh je to, že doprovází takzvané tracker ryby, které prosévají píšečné dno a Letrinops se tak snadněji dostane k případné potravě. Zajímavé je to, že tento druh byl opakovaně pozorován v určité vzdálenosti nad dnem, kde filtroval plankton z volné vody.

Charakter chování

L. macrochir staví velké hrady z písku. Tento druh žije stejně jako většina písečných cichlid ve větších skupinách, které proplouvají v nechráněném písečném biotopu dravců. Pobyt ve větší skupině jim zajistí určitý stupeň bezpečí před predátory. Období rozmnožování je od srpen do ledna. Teritoriální samci neustále zdokonalují svůj hrad z písku, kdy ten nejdominantnější samec má ten největší. Samci jsou v období rozmnožování teritoriální. Samice a mladiství samci se pohybují v blízkém okolí, kde vytváří velké skupiny. Společně pak proplouvají biotopem a hledají potravu.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 600 litrů s minimální délkou 180 cm. Doporučený poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/2-3), skupina (5/7-8).

Vhodné druhy

Aulonocara, Protomelas, Placidochromis.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený v důsledku nadměrného rybolovu.