Lethrinops microstoma Border

GPS :

InformaceFotografie: Pete Barnes
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Border
GPS:

Místo výskytu

Lethrinops microstoma obývá písečnou oblast klidných zátok v hloubce 7 až 15 metrů. Obrovské písčité plochy jsou zde většinou pokryty tlustou vrstvou sedimentu, které lemují jednotlivé malé skalní útvary, respektive velké kameny. V mělkých oblastech se nachází různé rostliny, jako jsou Vallisneria a Ceratophyllum demersum (růžkatec).

Lokalita

Chiofu Bay (Malawi), N'kolongwe (Mosambik), Gome Rock (Malawi).

Velikost

Samec : 15 cm, samice : 12 cm.

Potrava

Bezobratlí živočichové, korýši, larvy hmyzu které hledá v písku. Ve velkých skupinách proplouvá biotopem a prohledává písečné a bahnité dno. Ústa zaboří hluboko do sedimentu a nabere do nich písek, který přefiltruje přes žábry.

Charakter chování

L. microstoma staví velké písečné jamky poblíž přechodové oblasti. Tento druh žije stejně jako většina písečných cichlid ve větších skupinách, které se pohybují v nechráněném písečném biotopu dravců. Pobyt ve větší skupině jim zajistí určitý stupeň bezpečí před predátory. Období rozmnožování je od srpen do prosince. Teritoriální samci neustále zdokonalují svůj písečný kráter, který poměrně intenzivně brání proti jiným samcům. Samice a mladiství samci se pohybují v blízkém okolí, kde vytváří velké skupiny. Společně pak proplouvají biotopem a hledají potravu.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v tlamce samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 500 litrů s minimální délkou 170 cm. Doporučený poměr pohlaví je pět samů a více samic (5/7-8).

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.