Lethrinops oculatus ‚Mdowa‘

INFORMACEFotografie: Mark Thomas
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Mdowa
GPS:

MÍSTO VÝSKYTU

LOKALITA

VELIKOST

POTRAVA

CHARAKTER CHOVÁNÍ

ODCHOV

AKVÁRIUM

VHODNÉ DRUHY

IUCN - RED LIST