Melanochromis chipokae Chidunga Rock

Informace

GPS : 13°57’46″S, 34°33’35″E

InformaceFotografie: Markus Bredehöft
Video: Ad Konings
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Chidunga Rock
GPS: 13°57'46"S, 34°33'35"E

Místo výskytu

Tento druh obývá skalnatější přechodovou oblast v hloubce 2 až 9 metrů.

Lokalita

Chidunga Rocks (Malawi) u Chipoka Island v jihozápadní části jezera.

Velikost

Samec : 15 cm, samice : 13 cm.

Potrava

Malé cichlidy, bezobratlé živočichy, korýše.

Charakter chování

V době rozmnožování je teritoriální. Třecí rituál probíhá pod odpovídajícím kamenem, kde M. Chipokae vyhloubí písečnou jamku. Tyto teritoria jsou poměrně intenzivně bráněna proti samcům stejného druhu. 

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 600 litrů a nejméně 170 cm délky a 50 cm šířky. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4), skupina (3/6 a víc).

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST

M. Chipokae je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený. Do jezera Malawi bylo dne 26. května 2017 poprvé vypoštěno 68 kusů Melanochromis chipokae.