Melanochromis dialeptos Gome Rock

GPS :

Informace


Fotografie: Carsten Jensen Gissel
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Gome Rock
GPS: 13°30'44"S, 34°52'1"E

Místo výskytu

Tento druh obývá skalnatou a přechodovou oblast v hloubce 2 až 20 metrů.

Lokalita

Border (Malawi), Chiloelo (Mosambik), Chiofu Bay (Malawi), Gome Rock (Malawi), Malopa (Malawi), Masinje (Malawi, typ lokality), Nametumbwe (Malawi), Narungu (Malawi).

Velikost

Samec : 7 cm, samice : 5 cm.

Potrava

Řasy, vajíčka sumce Bagrus meridionalis.

Charakter chování

V akváriu může být teritoriální. Ve volné přírodě nebylo pozorováno, že by samci obhajovali svá teritoria. Třecí rituál probíhá nad písečným dnem vedle skály. Samice jsou osamocené, nebo tvoří menší skupinu čítající přibližně 5 samic.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 350 litrů a nejméně 130 cm délky a 50 cm šířky. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4), skupina (3/6 a víc).

Vhodné druhy

Labeotropheus, Metriaclima, Chindongo, Pseudotropheus.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.