Melanochromis heterochromis Mumbo Island

GPS : 13°59’28″S, 34°45’11″E

InformaceFotografie: Carsten Jensen Gissel - Dansk Malawi import
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Mumbo Island
GPS: 13°59'28"S, 34°45'11"E

Místo výskytu

Melanochromis heterochromis preferuje skalnatý biotop, ale můžeme jej spatřit i v přechodové oblasti.

Lokalita

Chidunga Rocks (Malawi), Chinyamwezi Island (Malawi, typ lokality), Chinyankwazi Island (Malawi), Domwe Island (Malawi), Fuawe (Malawi), Gome Rock (Malawi), Jalo Reef (Malawi), Luwala Reef (Malawi), Maleri Island (Malawi), Mbenji Island (Malawi), Mumbo Island (Malawi), Nakantenga Island (Malawi), Nankoma Island (Malawi), Otter Island (Malawi), Thumbi West Island (Malawi), Tsano Rock (Malawi), Zimbawe Rock (Malawi).

Velikost

Samec : 11 cm, samice : 9 cm.

Potrava

Plankton, řasy, mikroorganismy, bezobratlí živočichové, které hledá v rozvířeném písečném dně a mezi řasami.

Charakter chování

Samci jsou v období rozmnožování vnitrodruhově agresivní. Třecí rituál probíhá uvnitž jeskyně mezi skalami.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 375 litrů a nejméně 150 cm délky a 50 cm šířky. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4). Větší skupina by měla být chována v akváriu s minimální délkou 180 cm.

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.