Melanochromis robustus Chinyamwezi Island 

GPS : 13°53’22″S, 34°57’18″E

InformaceFotografie: Tomáš Vrzal
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Chinyamwezi Island
GPS: 13°53'22"S, 34°57'18"E

Místo výskytu

Tento druh obývá skalnatý biotop v hloubce 0,50 až 5 metrů.

Lokalita

Chinyamwezi Island (Malawi), Chinyankwazi Island (Malawi), Chizumulu Island (Malawi, typ lokality), Katale Island (Malawi), Linganjala Reef (Malawi), Mdoka Reef (Malawi), Mumbo Island (Malawi).

Velikost

Samec : 15 cm, samice : 12 cm.

Potrava

Všežravec. Studií obsahu žaludku bylo zjištěno, že se tento druh krmí mravenci, mouchami, planktonem, řasami. M. robustus získává potravu z povrchové vody.

Charakter chování

V odobít rozmnožování je reritoriální a agresivní vůči samcům stejného druhu. Ve volné přírodě brámí poměrně velké teritorium o rozloze 2 až 3 metry. Třecí rituál probíhá uvnitř skal.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 500 litrů a nejméně 180 cm délky a 50 cm šířky. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/2-5). Větší skupina by měla být chována v akváriu s minimální délkou 200 cm.

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.