Metriaclima mbenjii Mbenji Island

GPS : 13°26’15″S, 34°29’26″E

InformaceFotografie: Elton Panagi
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Mbenji Island
GPS: 13°26'15"S, 34°29'26"E

Místo výskytu

Tento druh obývá skalnatý biotop v hloubce 2 až 20 metrů.

Lokalita

Populace : Ababi Island (Malawi), Fuawe (Malawi), Kampambe (Malawi), Mbenji Island (Malawi, typ lokality), Penga Penga (Malawi).

Velikost

Samec : 13 - 15 cm, samice : 10 - 12 cm.

Potrava

Diatom, malé řasy, plankton.

Charakter chování

V období rozmnožování je vnitrodruhově agresivní a teritoriální. M. mbenjii ve volné přírodě brání své teritorium o rozloze 1 metru. Tato teritoria, jeskyně mezi skalami poměrně intenzivně brání proti jiným samcům. Samice a neteritoriální samci se obvykle nacházejí v malých skupinách nebo jednotlivě. Třecí rituál probíhá uvnitř jeskyně mezi skalami.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 400 litrů a nejméně 150 cm délky a 50 cm šířky. Poměr pohlaví ; jedn samec a více samic (1/3-4).

Vhodné druhy

Tropheops, Labeotropheus, Chindongo, Pseudotropheus.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.