Mylochromis Incola Maingano Island

GPS : 12°2’46″S, 34°45’33″E

InformaceFotografie: Tomáš Vrzal
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Maingano Island
GPS: 12°2'46"S, 34°45'33"E

Místo výskytu

Mylochromis Incola obývá mělké oblasti klidných zátok, které jsou porostlé rostlinou Vallisneria v hloubce 7 až 15 metrů.

Lokalita

Fuawe (Malawi), Kadango (Malawi), Lupingu (Tanzánie), Maleri Island (Malawi), Maingano Island (Malawi), Mbenji Island (Malawi), Nakantenga Island (Malawi), Nankoma Island (Malawi).

Velikost

Samec : 15 - 18 cm, samice : 11 - 14 cm.

Potrava

Bezobratlí živočichové, korýši, hlemýždi, mikroorganismy, plankton.

Charakter chování

Jedná se o velmi klidný druh. M. Incola proplouvá biotopem ve velkých skupinách, kde v oblasti porostlých rostlinou Vallsineria hledá potravu. Dospělí samci poměrně intenzivně brání svá teritoria, písečné kužely mezi kameny. Třecí rituál probíhá uvnitř daného písečného kuželu. Samice a mladiství samci se zdržují v blízkém okolí.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v tlamce samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 800 litrů s minimální délkou 200 cm. Doporučený poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/2-3), nebo skupina (3/7).

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.