Mylochromis plagiotaenia Cape Maclear (Fat Monkey)

GPS :

InformaceFotografie: Carsten Jensen Gissel
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast:
GPS:

Místo výskytu

Mylochromis plagiotaenia obývá klidné zátoky porostlé rostlinou Vallisneria v hloubce 7 až 15 metrů. Většina ryb pro vývoz pochází z populace u Nankhumba Island, která se stala součástí Národního parku a odchyt ryb je zde zakázán.

Lokalita

Mvunguti (Malawi), Otter Island (Malawi).

Velikost

Samec : 12 cm, samice : 10 cm.

Potrava

Bezobratlí živočichové, larvy hmyzu, mikroorganismy, korýši, plankton.

Charakter chování

M. plagiotaenia se obvykle zdržuje v početných skupinách, které společně proplouvají biotopem kolem hustých porostů Vallsinerii. Takováto místa se zdají být hojná na potravu. V době rozmnožování se pohlavně dospělí samci i samice stahují hlouběji do přechodové oblasti, kde následně dochází ke tření ryb. Teritoriální samci vyčistí malý důlek v písku (průměr přibližně 10 cm), mezi volně ležícími kameny. Své teritorium poměrně intenzivně brání proti samcům stejného druhu. Ve srovnání s jinými druhy cichlid nejsou příliš agresivní. Oplodněné samice se vrací zpět do mělkých vod porostlých rostlinou Vallisneria. Samci setrvávají v přechodové oblasti a snaží se vytřít s co nejvíce samicemi.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v tlamce samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 450 litrů s minimální délkou 160 cm. Doporučený poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/2-3), nebo skupina (3/7).

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.