Nimbochromis linni Mbenji Island

GPS : 13°26’15″S, 34°29’26″E

InformaceFotografie: Stanisław Gajaszek , FOTO MALAWI STAN
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Mbenji Island
GPS: 13°26'15"S, 34°29'26"E

Místo výskytu

Nimbochromis linni obývá písečnou a přechodovou oblast v hloubce 2 až 35 metrů.

Lokalita

Boadzulu Island (Malawi), Charo (Malawi), Chesese (Malawi), Chimwalani Reef (Malawi), Chinyamwezi Island (Malawi), Chinyankwazi Island (Malawi), Chiofu Bay (Malawi), Chitande Island (Malawi), Chitimba Bay deep (Malawi), Chiwi Rocks (Malawi), Chizumulu Island (Malawi), Domwe Island (Malawi), Gallireya Reef (Malawi), Gome Rock (Malawi), Katale Island (Malawi), Linganjala Reef (Malawi), Lupingu (Tanzánie), Luwala Reef (Malawi), Magunga Reef (Tanzánie), Maleri Island (Malawi), Mbenji Island (Malawi), Mdoka Reef (Malawi), Mumbo Island (Malawi), Nakantenga Island (Malawi), Nankoma Island (Malawi), Nkhudzi Headland (Malawi), Nkhungu Reef (Mosambik), Otter Island (Malawi), Taiwanee Reef (Mosambik), Thumbi East Island (Malawi), Thumbi West Island (Malawi), Tsano Rock (Malawi), Zimbawe Rock (Malawi).

Velikost

Samec : 30 cm, samice : 25 cm.

Potrava

Nimbochromis linni je jeden z rybožravých a tedy i masožravých cichlid z jezera Malawi.

Charakter chování

N. linni se specializuje na chytání malých mbun ze skalních štěrbin. Jeho charakteristické chování nenajdete u žádné jiné dravé cichlidy z jezera Malawi. Velký rozměr N. linni (max. 30 cm) brání tomu, aby pronikl do malých úkrytů mbun. Našel tedy jiný způsob jak kořist ulovit. Jeho skvrnité zbarvení dobře splývá s okolím a je podobné oranžovému zbarvení samic. Pomalu proplouvá biotopem a hledá konkrétní místo, kde bude lovit. Je stále ve střehu a jakmile uvidí malé cichlidy ve štěrbinách, nebo jejich blízkosti tak zpozorní a začne pomalu klesat dolů na skálu. Jeho charakteristika klesání je, že ústa směřují směrem dolů těsně nad okrajem štěrbiny, zde zůstává několik minut nehybně viset, zatím co tajně pozoruje malou mbunu, která se skrývá ve štěrbině. Jakmile se mbuna dostane na dosah je vysáta ze svého úkrytu. N. linni rozšíří bukální dutiny, kdy její protáhlá ústa fungují jako hadice od vysavače. V době rozmnožování samci ztrácí maskovací zbarvení a vybarvují se po celém těle do tmavě modré barvy. Anální ploutev má černý základ, ale z větší části je červená. Vnější okraj je žlutý s množstvím žluto-bílých jikerných skvrn. Pohlavně dospělí samci brání svá teritoria na ploché skále obklopené menšími kameny, nebo v písku podél skal. Někteří samci staví jednoduché jámky z písku pod převislými kameny. Tření tedy probíhá na skále, nebo na písku. Samice sesbírá vajíčka do úst dříve než je samec oplodní, ten pak nastaví svou anální ploutev a vypustí své mlíčí, které samice nasaje do svých úst. To tedy znamená, že k oplodnění vajíček dochází uvnitř úst samice.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 1000 litrů s minimálmí délkou 250 cm. Doporučený poměr pohlaví ; jeden samce a tři až čtyři samice (1/3-5).

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.