Nyassachromis prostoma Game Rock

GPS : 13°30’44″S, 34°52’1″E

InformaceFotografie: Nikolaj Gaus - aquahaus-gaus
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Gome Rock
GPS: 13°30'44"S, 34°52'1"E

Místo výskytu

Nyassachromis prostoma obývá velmi mělké otevřené vody písečito-štěrkové přechodové oblasti. N. prostoma dává přednost životu v mělké vodě v hloubce 3 až 10 metrů.

Lokalita

Chuanga (Mosambik), Gome Rock (Malawi), Kande Island (Malawi), Liuli (Tanzánie), Mazinzi Reef (Malawi), Narungu (Malawi), Nkhomo Reef (Malawi), Nkhudzi Headland (Malawi), Ntekete (Malawi), Vua (Malawi, typ lokality), Yofu Bay (Malawi).

Velikost

Samec : 15 cm, samice : 12 cm.

Potrava

Zooplankton, phytoplankton, bezobratlí živočichové, larvy hmyzu, korýši.

Charakter chování

N. prostoma byl dříve zařazen do rodu Copadichromis. Při pozorování bylo zjištěno, že staví atipické písečné jamky a to na čistém písečném podloží. Liší se také anatomicky (základní barevné vzory) od většiny druhů Copadichromis. Proto byl nakonec zařazen do rodu Nyassachromis. N. prostoma se obvykle združuje ve velmi hustých populacích. Období rozmnožování je od srpna do prosince. Samci staví relativně ploché jamky z písku ve velkých chovných koloniích. V noci opouští všichni N. prostoma samci svá teritoria, jako ostatně téměř všechny písečné cichlidy, aby se mohli ve velkých skupinách věnovat hledání potravy. Na druhý den jsou samci znovu obsazena teritoria, kde se snaží nalákat samice ke tření. Tento koloběh se opakuje po dobu rozmnožovacího období. Samice a mladiství samci se zdržují v blízkosti těchto chovných arén. Tento druh patří mezi klidné cichlidy, ale v době rozmnožování je teritoriální.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 450 litrů a minimálmí délkou 170 cm. Poměr pohlaví ; jeden samce a více samic (1/3-4), nebo skupina (3/5-6).

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.