Petrotilapia xanthos Gallireya Reef

GPS : 10°29’58″S, 34°14’7″E

InformaceFotografie: Malawimbunas Patrice, Elton Panagi
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Gallireya Reef
GPS: 10°29'58"S, 34°14'7"E

Místo výskytu

Tento druh obývá přechodovou oblast v hloubce 10 až 12 metrů. Petrotilapia xanthos je endemický k útesu Gallireya, který se skládá z malých hromad nepravidelně tvarovaných skal roztroušených na velkých plochách písku. Tento útes se nachází v hloubce 10 až 12 metrů a skalnaté hromady jsou zřídka vysoké dva metry ode dna. Na skalách, které jsou rozptýleny v písečném dně je poměrně malá vrstva sedimentu. 

Lokalita

Gallireya Reef (Malawi).

Velikost

Samec : 16 cm, samice : 13 cm.

Potrava

Býložravec, který se živí převážně řasami a planktonem.

Charakter chování

Dospělí samci brání svá poměrně velká teritoria, hromady kamenů o rozloze 6 až 10 metrů. Toto území zabírá většinou jen jeden samec. V případě, že je skalnatá plocha větší může zde být samců více. Teritoria jsou soustředěna kolem místa, kde se rozmnožují, což je obvykle jeskyně mezi kameny nebo místo pod převislou skálou. Samice a mladiství samci žijí osamoceně. Vytřené samice se ukrývají mezi skalami v mělkých přechodových oblastech. V době rozmnožování je teritoriální a vnitrodruhově agresivní.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 600 litrů s minimální délkou 180 cm a šířkou 50 cm. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-5).

Vhodné druhy

Labeotropheus, Tropheops, Metriaclima, Pseudotropheus, Chindongo.

IUCN - RED LIST