Protomelas marginatus Makonde

GPS : 9°56’53″S, 34°27’18″E

Informace



Fotografie: Tomáš Vrzal
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Makonde
GPS: 9°56'53"S, 34°27'18"E

Místo výskytu

Protomelas marginatus obývá mělké písečné a přechodové oblasti klidných zátok, které jsou porostlé rostlinou Vallisneria, Ceratophyllum v hloubce 5 až 15 metrů.

Lokalita

Chiloelo (Mosambik), Luwala Reef (Malawi), Makonde (Tanzánie), Mazinzi Reef (Malawi), Mdoka Reef (Malawi) (Malawi), Thumbi West Island (Malawi).

Velikost

Samec : 17 cm, samice : 14 cm.

Potrava

Studie žaludku prokázala, že se tento druh živí převážně řasami, rostlinami "Vallisneria" a planktonem. Tento druh byl také pozorován poblíž Usysia jak se krmí z písku bezobratlými živočichy.

Charakter chování

Protomelas marginatus je v době rozmnožování teritoriální. Samci budují mělké písečné jamky poblíž kamenů, skal, kde se snaží nalákat samice ke tření. Jednotlivá teritoria jsou od sebe vzdálena 2 až 5 metrů. Teritoriální samci v odpoledních hodinách opouští svá teritoria a přidávají se ke skupině aby zajistili větší bezpečí.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 600 litrů s minimálním délkou 180 cm. Poměr pohlaví ; jeden samce a více samic (1/2-4).

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.