Protomelas sp. ‘steveni taiwan’ Higga Reef

GPS : 11°18’22″S, 34°44’48″E

InformaceFotografie: Mark Thomas - Dansk Malawi Import
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Higga Reef
GPS: 11°18'22"S, 34°44'48"E

Místo výskytu

P. sp. 'steveni taiwan' obývá čisté skalní oblasti, které tvoří převážně obrovské balvany. Teritoriální samci obhajují teritoria na skalách v hloubce okolo 15 metrů.

Lokalita

Higga Reef (Tanzánie), Ngkuyo Island (Tanzánie), Taiwanee Reef (Mosambik).

Velikost

Samec : 17 cm, samice : 13 cm.

Potrava

Všežravec, který se živí převážně řasami, rozsivkami, planktonem a mikroorganismy. Řasy nasávají z úzkých štěrbin a plankton v otevřené vodě.

Charakter chování

Teritoriální samci brání velkou část na horní straně velkého kamene. Potravu zjískává z okolí jeho teritoria, nikoliv z místa kde se rozmnožuje, což často svědčí o volném růstu řas. Proto své teritorium brání proti všem býložravým druhům.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 600 litrů s minimálním délkou 180 cm. Poměr pohlaví ; jeden samce a více samic (1/2-4).

IUCN - RED LIST