Pseudotropheus cyaneorhabdos Maingano Island

GPS : 12°2’46″S, 34°45’33″E

InformaceFotografie: Magnus Sandberg, Carsten Jensen Gissel
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Maingano Island
GPS: 12°2'46"S, 34°45'33"E

Místo výskytu

Tento druh obývá skalnatý biotop v hloubce 3 až 18 metrů. Jednotlivci byli spatřeni i hluběji v přechodové oblasti.

Lokalita

Likoma Island (Malawi), Mbako Point (Malawi), Maingano Island (Malawi).

Velikost

Samec : 9 - 11 cm, samice : 7 - 9 cm.

Potrava

Řasy, plankton, bezobratlé živočichy.

Charakter chování

V období rozmnožování je teritoriální a vnitrodruhově agresivní.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 400 litrů s minimální délkou 150 cm a šířkou 50 cm. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4).

Vhodné druhy

Labeotropheus, Metriaclima, Chindongo, Tropheops.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.