Pseudotropheus lucerna Chewere 

GPS : 10°22’0″S, 34°14’32″E

InformaceFotografie: Tomáš Vrzal
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Chewere
GPS: 10°22'0"S, 34°14'32"E

Místo výskytu

P. lucerna obývá velmi mělké přechodové oblasti, kde jsou horniny pokryty vrstvou jemného písku a řasami. Nejčastěji se nachází v hloubce od 1 do 3 metrů v oblastech, kde je obvykle voda klidná a není vystavena vlnám. P. lucerna je zřídka pozorována v čistých skalnatých stanovištích, snad proto, že nemůže účinně konkurovat jiným druhům, které se živí čistými řasámi.

Lokalita

Chewere (Malawi), Chilumba Harbour (Malawi, typ lokality), Chitande Island (Malawi), Londo Bay (Mosambik), Nkhata Bay (Malawi), Ruarwe (Malawi).

Velikost

Samec : 12 - 14 cm, samice : 10 - 12 cm.

Potrava

Stejně jako mnoho jiných cichlidů v jezeře Malawi se Pseudotropheus lucerna živí řasami, které pojídá ze skal daného prostředí. Jsou to většinou volné řasy, které se skládají z modrozelených řas (cyanobakterií), které tvoří většinu jejich potravy. Fryer (1959: 205) zjistil analýzou žaludku, že obsahují velké množství písečných zrn což vede k závěru, že se s tím tento druh pravděpodobně dokáže vypořádat, zatímco ostatní mbuny pravděpodobně potřebují "čistší" formu řas, a proto se nenacházejí v této mělké mezilehlé oblasti.

Charakter chování

Jeden z obecných znaků každého člena tzv. "Lucerna” skupiny je to, že samci jsou velmi obezřetní při obraně jejich teritoria a P. lucerna není výjimkou. Teritoria samců jsou od sebe vzdálena asi dva metry, přičemž samci pronásledují každého vetřelce z okruhu 50 cm od jeho jeskyně. Místo rozmnožování je písečná jamka pod a mezi některými skalami. Obvykle tyto kameny mají velikos pěsti. Agresivita samců možná souvisí s řídkou dostupností potravy a touhou zůstat v jejich bezprostřední blízkosti jejich rozmnožovacího teritoria (jeskyně). Potřebuje nalézt veškerou svou potravu na svém území a proto se snaží zabránit všem ostatním býložravcům, aby se pásli v jeho blízkosti teritoria. Samice se nezdají být teritoriální a někdy jsou vidět v malých skupinách, ale jen zřídka čítají více než šest jedinců. V akváriu může být tento druh velice agresivní vůči všem druhům.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 400 litrů s minimální délkou 150 cm a šířkou 50 cm. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/3-4).

Vhodné druhy

Chindongo, Pseudotropheus, Metriaclima, Labeotropheus.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikován podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.