Sciaenochromis fryeri Likoma Island

GPS :

InformaceFotografie: Serge Ricart
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Likoma Island
GPS:

Místo výskytu

Sciaenochromis fryeri obývá skalnatou, přechodovou a písečnou oblast v hloubce 10 až 20 metrů. Tento druh byl spatřen i v zelených oblastech a v blízkosti hnízda sumce Kampango.

Lokalita

Boadzulu Island (Malawi), Chewere (Malawi), Chiloelo (Mosambik), Chimwalani Reef (Malawi), Chinyamwezi Island (Malawi), Chinyamwezi Reef (Malawi), Chinyankwazi Island (Malawi), Chiofu Bay (Malawi), Chitande Island (Malawi), Chitimba Bay (Malawi), Chiwi Rocks (Malawi), Chizumulu Island (Malawi), Chuanga (Mosambik), Domwe Island (Malawi), Gallireya Reef (Malawi), Gome Rock (Malawi), Katale Island (Malawi), Linganjala Reef (Malawi), Liuli (Tanzánie), Liwelo Bay (Mosambik), Lundu (Tanzánie), Lupingu (Tanzánie), Luwala Reef (Malawi), Maingano Island (Malawi), Maleri Island (Malawi), Masasa Reef (Malawi), Mbenji Island (Malawi, typ lokality), Mbweca Rocks (Mosambik), Mdoka Reef (Malawi), Mumbo Island (Malawi), Nakantenga Island (Malawi), Namalenje Island (Malawi), Nankoma Island (Malawi), Nkanda (Tanzánie), Nkhudzi Headland (Malawi), Ntekete (Malawi), Otter Island (Malawi), Pombo Rocks (Tanzánie), Taiwanee Reef (Mosambik), Thumbi East Island (Malawi), Thumbi West Island (Malawi), Tsano Rock (Malawi), Zimbawe Rock (Malawi).

Velikost

Samec : 15 cm, samice : 11 cm.

Potrava

Masožravec, který se živí malými mbunami, utaka cichlidami, bezobratlými živočichy a larvami hmyzu. Tento druh byl také viděn v blízkosti hnízda sumce Kampango, kde bylo pozorováno jak se S. fryeri svou maskovací technikou a rafinovanosti lovu se snaží zjískat plůdky sumce.

Charakter chování

Sciaenochromis fryeri je cichlida, která je občas vidět, jak proplouvá přes všechna stanoviště při hledání potravy. Většina pozorování se týká samců v zářivých barvách, kteří se pohybují v jeskyních skalního prostředí. Sciaenochromis fryeri se specializuje se na malé mbuny a haplochromis. Nejčastěji se objevují tam kde jsou mladiství Protomelas taeniolatus nebo jiné stříbřité cichlidy. S. fryeri obvykle plave nad substrátem, a to buď nad kameny nebo skalami, pískem a zastavuje se na strategických místech, kde si všimne jednoho nebo více mladistvých P. taeniolatus nebo podobných druhů. Namísto toho, aby okamžitě pronásledovala malé ryby, snaží se postupně přiblížit ke kořisti, aniž by je to znepokojovalo. Pravděpodobně to zná ze zkušenosti, že okamžitý útok nedude mít úspěch a potenciální kořist zmizí mezi skalami. Kořist musí ošálit, aby získal nějakou šanci ji ulovit. Nyní přichází ta nejzajímavější část, protože S. fryeri se začíná houpat sem a tam, jako by to byla býložravá krmící se mbuna na kamenech. Zatím co je ryba asi tři centimetry nad podkladem sklopí hlavu dolů, skoro se dotýká skály a vrací se zpět do horizontální polohy. Poloha ve kterém se tělo nachází k podkladu je asi 45 stupňů a interval mezi změnou polohy trvá přibližně jednu sekundu. Tento pohyb opakuje dvakrát až desetkrát rytmickým způsobem a po celou dobu pozorně sleduje svou kořist a s každým pohybem se blíží k dané rybě. Jakmile se ke kořist přiblíží tak zaůtočí a malá rybka nemá většinou žádnou šanci na únik. Zdá se, že S. fryeri se specializuje na mladé rybky haplochromis, což je pravděpodobně důvod, proč druh mbuna snadno rozpozná ‘vlka v ovčím obleku’ a nikdy by nedovolili, aby se dravec dostal příliš blízko. S. fryeri má i druhou potravní specializaci: loví juvenilní ryby, které se vznášejí nad hnízdem sumce Bagrus meridionalis (místně známý jako Kampango). Ačkoli se S. fryeri vyskytuje častěji ve skalních stanovištích je možno jej pozorovat i kolem hnízd sumce Kampango, které byly od skal vzdáleny desítky metrů. U hnízd Kampango byly viděny i samice a mladiství, zatím co za normálních okolností žijí ve skalnatém prostředí poměrně osamělý život, kde by je potápěč nikdy neuviděl. Samci staví jeskynní krátery poblíž kamenů, kde se snaží nalákat samice ke tření. V tomto období rozmnožování mohou být teritoriální.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 600 litrů s minimálmí délkou 180 cm. Doporučený poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/2-3).

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.