Taeniolethrinops laticeps Nkhata Bay

GPS :

InformaceFotografie: Carsten Jensen Gissel
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Nkhata Bay
GPS:

Místo výskytu

Taeniolethrinops laticeps obývá písečnou oblast v hloubce 20 metrů. Vytřené samice se vyskytují v mělkých přechodových zónách.

Lokalita

Chiofu Bay (Malawi), Gome Rock (Malawi), Mumbo Island (Malawi), Thumbi West Island (Malawi), Tsano Rock (Malawi).

Velikost

Samec : 25 cm, samice : 20 cm.

Potrava

Potrava Taeniolethrinops laticeps sestává hlavně z larv pakomarovitých (Chironomidae). Analýza obsahu žaludku (Turner, 1996), prokázala, že s larvami hmyzu je pozřeno mnoho zrnek písku a sedimentu.

Charakter chování

V akváriu mohou být samci teritoriální. Samci budují písečné třecí misky o průměru 1,5 metrů a hloubky 60 cm, kde se snaží nalákat samice ke tření. Na obou lokalitách (Mumbo Island a Tsano Rock), byly tyto písečné jámy v hloubce 30 až 35 metrů. Vytřené samice ustoupí do mělkého středního prostředí a starají se o své potomky i poté, co byly poprvé vypuštěni z úst samičky.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 1000 litrů s minimálmí délkou 250 cm. Poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/2-3). Ve velkých akvarijích velmi dobře fungují i větší skupiny s několika samci.

Vhodné druhy

Protomelas annectens, Cyrtocara moorii, Placidochromis sp. ‘phenochilus gisseli’.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.