Taeniolethrinops praeorbitalis Chembe 

GPS : 14°1’52″S, 34°49’38″E

InformaceFotografie: Mark Thomas - Dansk Malawi Import
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Chembe
GPS: 14°1'52"S, 34°49'38"E

Místo výskytu

Taeniolethrinops praeorbitalis obývá mělké vody v písečných oblastech, které jsou pokryty silnou vrstvou sedimentu v hloubce 5 až 40 metrů.

Lokalita

Chembe Beach (Cape Maclear) (Malawi), Luwala Reef (Malawi), Otter Island (Malawi), Thumbi West Island (Malawi).

Velikost

Samec : 30 cm, samice : 25 cm.

Potrava

Bezobratlí živočichové, korýši, larvy hmyzu, které hledajá hluboko v písku. Ústa zaboří hluboko do písku (až 10 cm hluboko) a nabere do nich písek, který přefiltruje přes žábra zpět ven.

Charakter chování

Taeniolethrinops praeorbitalis může být v období rozmnožování teritoriální. Samci budují obrovské písečné krátery o průměru 2,5 metrů, kde se snaží nalákat samice ke tření. Většina těchto písečných kráterů byla nalezena v hloubce 7 až 10 metrů a vzdálenost mezi jednotlivými teritorii je 8 až 10 metrů. Dospělí jedinci se obvykle vyskytují samostatně a jsou často následováni dalšími druhy cichlid jako jsou (Protomelas annectens, Cyrtocara moorii, Placidochromis sp. ‘phenochilus gisseli’ nebo mladými Taeniolethrinopsy, kteří sbírají potravu po narušeném sedimentu od dospělých jedinců.

Odchov

Celá inkubace jiker se odehrává v ústech samičky přibližně 3 až 4 týdny. Samec okamžitě po vytření samici opouští a tímto jeho rozmnožovací povinnosti končí. Během inkubace samice nepřijímá potravu. Jakmile potěr v ústech samice stráví celý žloutkový váček, začne ho vypouštět z úst ven.

Akvárium

Akvárium od 1000 litrů s minimálmí délkou 280 cm. Doporučený poměr pohlaví ; jeden samec a více samic (1/2-3). Ve velkých akvarijích velmi dobře fungují i větší skupiny s několika samci.

Vhodné druhy

Protomelas annectens, Cyrtocara moorii, Placidochromis sp. ‘phenochilus gisseli’.

IUCN - RED LIST

Tento druh je klasifikováno podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) jako ohrožený.