Tropheops sp. ,macrophthalmus gallireya‘ Gallireya Reef

GPS :

InformaceFotografie: Elton Panagi
Video:
Text: Tomáš Vrzal
Oblast: Gallireya Reef
GPS:

Místo výskytu

Lokalita

Velikost

Potrava

Charakter chování

Odchov

Akvárium

Vhodné druhy

IUCN - RED LIST